Tilleggsregler for Olsen Bil rally Grimstad 2011 


  

SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011

ART 1

Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse 6, 7 og 8
ART 2

Løpet er et minirally på asfalt, bestående av transportetapper, 7 spesialetapper (SS) og en service. Løpets lengde totalt er ca 194 km, hvorav ca. 46 km er SS.

ART 3
 
Arrangør: KNA Aust Agder v/Innovation Motorsport, Postboks 233, 4891 Grimstad. Tlf: 37259299, telefaks: 37259300, e-mail: post@rallygrimstad.no
 
Arrangørlisens: ARRA 11.xxxxx
 
Tilleggsregler er offentlige f.o.m. 13.06.2011 

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

ART 4
Sportskomite:
Martin Schanche, Jarle Igland, Andreas Hansen og Torfinn Torjussen.
 
ART 5
Hovedfunksjonærer:
- Løpsleder:               Martin Schanche jr.
- Ass. Løpsleder:         Jarle Igland
- Funksjonærsjef:        Ole Normann Olsen/Jarle Igland
- Basesjef/Radio:        TBA
- Sikkerhetssjef:         Torbjørn Obrestad
- Løypesjef:               Andreas Hansen
- Sekretariat:             Bergljot Skavikeng
- Teknisk kontroll:       Helge Nordbø
- Pressesjef:              TBA
- Tidtakingssjef:         Daniel Hjelseth
- Deltakerkontakt:       Inga Marie Tofteland
- Ungdomsrallykont:    Inga Marie Tofteland
 
ART 6
Jury :

-          juryleder: John Killingmo
-          medlem: Kristian Seterøy
-          medlem: Roy Håverstad 

ART 7
Sikkerhetskontrollant: John-Erik Nilsen
 
ART 8
Ulykkeskommisjon:
 
-          Løpsleder Martin Schanche jr, KNA
-          Sikkerhetskontrollant
-          Politiet

ART 9
Løpsdato: 30.07.2011. Løpsstart kl. 09:00

ART 10
Teknisk kontroll: Chr. Repstads sønner AS (Peugeot), Arendalsveien 74 i Grimstad. Innkjørsel skiltet. Teknisk kontroll utføres fredag 29.07.2011 fra kl. 17:00 til 22:00. Evt. lørdag kun etter egen avtale med teknisk kontrollant. Ihht. § 417 må bilens homologeringspapirer medbringes.
 
Deltakere må møte til innsjekk i sekretariat før teknisk kontroll.

Ingen tilhengere på teknisk kontroll. Tilhengere parkeres på gamle HIA(Høyskolen i Agder). Skiltet fra E18. Rallybilene må kjøres på hjulene til/fra teknisk kontroll.

ART 11
Sekretariat/Innsjekk: I rallysentrum fra kl 10:00 til 22:00 fredag 29.07.2011 og fra klokken 08:00 lørdag 30.07.2011. Rallysentrum er på kurssenteret til Safemar på Gundersholmen. (Service omr.)

 ART 12
Telefoner løpsdagen og foregående dager:
 
-          Løpslederass 905 91821
-          Sekretariat 926 94245
-          Informasjonsansvarlig deltagere: 994 17212
-          Pressekontakt TBA
-          Løpsleder 917 32232
-          Epost: post@rallygrimstad.no
-         
NØDTELEFON LØPSDAGEN (BASE) TBA
 
ART 13
Arrangøren gjør oppmerksom på at det i Norge kreves FIA-godkjente stoler og seler med gyldig datomerking (5 år etter produksjonsdato), samt bur med hovedbøyle på Ø 45x2,5mm eller Ø 50x2,0mm.
 
Klasseinndeling:
 
Klasse 1 Gr.N maks. 1400 cm3 og R1A A+B+C-førere
Klasse 2 Gr.N 1401 - 1600 cm3 og R1B A+B+C-førere
Klasse 3 Gr.N 1601 - 2000 cm3 A+B+C-førere
Klasse 4 Gr.N over 2000 cm3 og Super 2000 A+B+C-førere
Klasse 5 Gr.A maks. 1400 cm3 A+B+C-førere
Klasse 6 Gr.A 1401 - 1600 cm3 og R2B A+B+C-førere
Klasse 7 Gr.A 1601 - 2000 cm3 og R2C, R3C, R3T og R3D A+B+C-førere
Klasse 8 Gr.A over 2000 cm3 inklusive WRC-biler/-tillegg A+B+C-førere
Klasse 9 Gruppe H A-førere
Klasse 10 Gruppe H B-førere
Klasse 11 Gruppe H C-førere
Klasse 13 Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N
eksklusive WRC-biler /-tillegg A+B+C-førere
Klasse 14 Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981 mod. og eldre. Førere 45 år+
Klasse 15 Gr. 1 - 4 t.o.m. periode H2 (1976) etter FIA's App. K
Klasse 17 Volvo original A + B-førere
Klasse 18 Volvo original C-førere
Klasse 19 Debutanter
Klasse 20 Ungdomsklasse.
Klasse 21 Challenge
 
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten deltakelse. (NSR § 62.) Start nummer og startrekkefølgen blir annonsert i startprogrammet. Deltakere må selv laste ned startprogram på www.rallygrimstad.no

ART 14
Start/mål: Rallysentrum, Gundersholmen Grimstad havn. (Service omr.)
 
Startprosedyre på SS etter NSR § 201. 1 min mellom deltakerne. Det vil bli benyttet ”start ur” m/30 sek nedtelling.
 
Startprosedyre på ”rundbaner”: Øyekontakt: 3,2,1, KJØR. Tilnærmet 1 minutt mellom deltakere.
 
All tidtaking på SS skjer med fotocelle styrte klokker med 1/10 del sek.

ART 15
Drivstoff: ISR App. J.

ART 16
Støy i henhold til NSR § 305 L.

ART 17
Førers og kartlesers utrustning skal være iht NSR § 304.

ART 18
Dekk etter NSR 305 G. Hele klassingslisten aksepteres.
Dekkvarmere er ikke tillatt.
 
ART 19
Påmelding: Fra 13.06.2011, benytt påmeldingsskjema på www.rallygrimstad.no Påmelding innen 14.07.2011 kl. 15.00 (trykkefrist for rallyavis, program og deltakerliste).
 
Etteranmelding til 26.07.2011 kl. 24.00. Intet etteranmeldingsgebyr.
 
Påmeldingen må signeres av både sjåfør og kartleser på innsjekk. Benytt evt. bilsportsforbundets eget påmeldingsskjema for rally og vår telefaks. Det minnes om NSR § 61, valg av konkurranse.
 
ART 20
Startkontingent:
Kr. 3200,-.

Ungdoms klasse (kl 20)
Kr. 2200,-

Utenlandske deltakere:
Norske kr. 300,- TIL DEKNING AV FORSIKRING.

Noter Kr: 500,-

Etteranmeldelse mulig frem til og med 26.07.2011. Betaling til konto 2291.13.61462 (innbet merkes Rally Grimstad og førers navn). Kvittering for innbetaling til konto fremvises på innsjekk.

ART 21
Arrangørreklame vil bli benyttet i forbindelse med startnummer, på dører, skjermer og panser. Dette kan frikjøpes etter NSR § 301. Frikjøp koster 1 startavgift.
 
ART 22
Arrangøren har tegnet forsikring under fartsetappene via NBF, men deltakerne må selv ha ordnet med gyldig trafikkforsikring i eget selskap under transportetapper og ellers. Løpsbilen skal være registrert og ha godkjent vognlisens fra NBF. Kjøretøy med prøveskilt avvises.
 
ART 23
Respittiden er 10 min. mellom to påfølgende tidskontroller og 20 min. for hele løpet. (Se NSR § 409).

ART 24
Kjørebok og tidbok utleveres ved innsjekk. Kjørebok inneholder oversikt over fartsprøvene.
 
Roar Vannebo har laget noter til Sommerrally Grimstad. Notene leveres standard som norske beskrivende eller norske tallnoter. Andre typer noter kan leveres, men må spesialbestilles. Standardnotene koster kr. 500,- og vil være tilgjengelige fra 29.07.2011. Noter må bestilles ved anmeldelse og hentes/betales i sekretariatet.
 
ART 25
Med unntak av klasse 21 har alle deltakere mulighet for gjennomkjøring av SS for kontroll/produksjon av noter. Det er søkt NBF om dispensasjon for gjennomkjøring i klasse 20 (ungdom). Gjennomkjøring av fartsprøvene er tillatt iht. NSR § 427 Gjennomkjøring pkt. 1 – 3. Alle SS går på offentlig vei, er åpen for allmenn trafikk og går delvis i tettbebygd boligområde. Max hastighet 50 km/t på gjennomkjøring der ikke lavere hastighet er skiltet. VIS HENSYN !!!!
 
Rundballer/sjikaner vil ikke være satt ut ved gjennomkjøring. Sjikaner vil være merket med pinner/merket i vei. Rundballer som blir satt ut for å forhindre kutting av svinger vil være merket med pil/maling i asfalt. Rundballer som blir satt ut i svinger beregnes ikke som hindring i veibanen, og er ikke anmerket i kjøreboka. Rundballer blir plassert utenfor hvit kantlinje.
 
ART 26
Resultatberegning: Tiden registreres i minutter, sekunder og tideler på samtlige etapper. På ”rundbaner” (SS 1, 4 og 7) registreres start minutt/sekund/tidel og mål minutt/sekund/tidel, hvorpå anvendt tid regnes ut i basen. Start tid på ”rundbaner” påføres tidbok ved mål på prøven. Ved feil utført prøve tildeles maxtid på prøven. Det gis tilleggstid etter NSR §410 ved bl.a. overskridelse av transporttid.
 
Den som deretter har lavest totaltid er vinner. Ved lik totaltid etter endt løp, vinner den som har best tid på SS 1, deretter SS 2 osv.
 
Resultatene offentliggjøres tidligst kl 18:00
 
ART 27
Service opprettes på Gundersholmen i Grimstad. Her er svært begrenset med plass. Det er KUN deltakerbil + liten servicebil (Sprinter/Boxer eller lignende) som får adgang til service området. Hver deltaker tildeles 6X6 meter. Andre behov må avtales med sjef serviceplass Gunnar Tørvolt, tlf. 901 79851. Henger må parkeres ved Gamle HIA (Vestre avkjørsel fra E18 til Grimstad). Det opprettes bensin fylleplass umiddelbart etter TK ut fra service. Det tillates også bensinfylling på Statoil bensinstasjon (Vestre avkjørsel fra E18 til Grimstad) rett etter service og/eller før SS7. (Anmerket i roadbok).
 
Alle ”team biler, notebil” o.l må parkeres ved Gamle HIA. De nærliggende parkeringsområder ved service området tilhører private næringsdrivende og MÅ IKKE disponeres for parkering av ”teambiler”.
 
Vi gjør oppmerksom på at Grimstad sykkelfestival arrangeres samme dato og at sentrum i byen vil være stengt om ettermiddagen. For nærmere opplysninger se www.grimstadsykkelfestival.no
 
ART 28
Offisiell start liste, resultater, deltakermeldinger og eventuelle juryavgjørelser settes på oppslagstavle, som er plassert ved Rallysentrum, Grimstad havn.
 
ART 29
Parc Ferme anvises ved siste TK.
 
ART 30
Protester og appeller etter NSR.

ART 31
AVBUD: Må skje iht NSR § 34, fortrinnsvis på samme adresse som påmeldingen. 

ART 32
Premiering til de 3 beste i hver klasse. Premieutdeling skjer tidligst kl. 18:30 i Rallysentrum.
 
Det er egen premiering i Volvo Original Cup, i sommerens Subaru oppgjør, i asfaltcupen og i TRN cup.
 
ART 33
Overnatting:
Se www.visitgrimstad.com for muligheter. Dersom det er vanskelig å finne overnatting i Grimstad anbefales Arendal, Lillesand eller Kristiansand, som alle har mindre enn 30 minutters kjøretid til Grimstad.

 

 

 

CHALLENGE

Det innbys til egen Challenge klasse i Sommer Rally Grimstad.

 Vi innbyr kun til en klasse: Biler eldre enn 1986. Deltagere med poeng i Challengecupen prioriteres.

 Innbydelse og påmeldingsskjema ligger på www.rallygrimstad.no

 I løpet er det ingen orienteringsmomenter. Challenge deltagerne får tildelt samme roadbok og tidbok som rallyklassene. Skilting er i h.h.t. rallyreglementet.

Når det gjelder teknisk kontroll følges § 558 a) og b) i Challenge reglementet.

Gjennomkjøring fredag 29.07.2011 gjelder IKKE for Challenge klassen.

Fartsetappene er asfaltveier med enkelte sjikaner. Sjikaner består av ”rundballer”/ betong.

Deltagerne i Challengeklassen skal holde gjennomsnittshastighet på 50 km/t på ”fartsetappene”. Dette vil bli kontrollert med hemmelige tidskontroller inne på etappen og ved ”flying finish”.

Overskrider Challenge deltagerne gjennomsnittshastigheten med mer enn 20 % medfører dette utelukkelse.

Deltagerne i Challenge klassen starter foran rallybilene. Challenge klassen kjører mellom sikkerhetsbilene K1 og K2. I praksis tilsier dette et ”stramt” tidsskjema. Challenge klassen har derfor ingen respittid. Er det deltagere i Challenge klassen som får problemer inne på etappene, må bilen flyttes ut av veien. Blir bilen stående helt eller delvis i veibanen, MÅ VARSELTREKANT SETTES OPP. Bilen må ikke flyttes før det gis klarsignal fra løpsledelsen.

På grunn av svært trange forhold i service området, vil deltakere i Challenge klasse kun få disponere plass til egen løpsbil i service området.

Det er satt ”et tak” på 15 deltakere i Challenge klasse. Ved påmelding, som ”åpner” 10.06.2011 vil ”først til mølla” prinsippet gjelde. Dersom det er flere enn 15 biler som ønsker å delta settes der opp ”venteliste”.

Ordinær påmeldingsfrist: 14.07.2011 kl. 15.00 (trykkefrist for rallyavis, program og deltakerliste). Etteranmelding frem til 26.07.2011 kl. 24:00.

Startkontingent, Kr. 1300,-

 

 

 

Telefoner løpsdagen:

Sekretariat 926 94245

Informasjonsansvarlig deltagere: 994 17212

Løpsleder 917 32232



Vedlegg:
Tilleggsregler i PDF-format




HOVEDSPONSOR




SPONSORER












KART FRA GULE SIDER




ARRANGERES AV

RSS FEED

© Hjelseth Computers - Design av Aleo Internett