Trafikkregulerende tiltak i.f.m Olsen Bil Rally Grimstad 2011 


 

Lørdag 30.7.2011 vil det i tiden mellom klokken 07:00 – 18:00 bli midlertidig stenging av følgende veier:

 

Veier som stenges:

Veien stenges ca. kl.

Alternative veier:

  • RV 407 ved Lia (Gamle E 18).
  • FV 53 i Lia (Temseveien).
  • FV 52 i Lia.

Fra 0700

-

til ca. 1730

Benytt nye E 18 fra Grimstadporten til Rannekleiv eller RV 420 over Fevik for omkjøring. Adkomst til Håbbestad / Bjørnetrø må skje fra Lunde. Bommen mellom Konnestad / Ribe og Hausland vil være åpen. FV 53 / 51 tverrforbindelsen mellom Kvikshaug / Rykene og Birketveit / Fevik vil være åpen. NB: Gående og syklister kan ikke bruke gang og sykkelvei / RV 407 forbi Lia. Benytt i stedet RV 420 over Fevik.

  • FV 173, 172 og 175 fra Løddesøl via Omholt til Mauretangen – Bråstad.

Fra 0730

 -

til ca. 1530

Adkomst til Momyr / Søndre Løddesøl fra Rykene forbi Spikkelia på FV 173.  Til Omholtkrysset og Øyestad (kirke) fra Bjorbekk på FV 172.

  • FV 36 fra Skiftenes til Haugen / Helland (asfaltert del).
  • RV 404 fra Skiftenes vestover til Grøslekrysset.

Fra 0830

-

til ca. 1630

Adkomst til Haugen / Helland og Hørte over FV 36 sydover fra Bjorvatn / Øynaheia. Se opp for stor trafikk av sydgående rallybiler i transport (normal hastighet). Adkomst til RV 404 mellom Grøsle krysset og Søre Herefoss samt Håland / Igland / Birkedal, Kiland og Hardeberg via Grøsle - Beislandsvannet og til Reddal (Grimstad) eller Birkeland. RV 404 er åpen hele dagen mellom Grøsle krysset og Søre Herefoss.

 

I ovenfor angitte tidspunkt gis det ikke tillatelse til å parkere kjøretøy langs veien i de midlertidig stengte områdene.  Eventuelle feilparkerte kjøretøy vil bli inntauet for eiers regning og risiko.

 

For å ivareta sikkerheten henstiller politiet alle trafikanter / publikummere og andre berørte, om å følge de til enhver tid angitte anvisninger som blir gitt av vakt- / trafikkmannskaper på de ulike fartsetapper.  

 

Politiet henstiller alle til å gjøre seg kjent med informasjon utgitt av arrangøren vedrørende parkerings- og omstillingsmuligheter.Vedlegg:
Last ned avisannonse med infoen
HOVEDSPONSOR
SPONSORER
KART FRA GULE SIDER
ARRANGERES AV

RSS FEED

© Hjelseth Computers - Design av Aleo Internett